Chức năng bình lưu điện cửa cuốn

Bình lưu điện cửa cuốn có chức năng quan trọng là cung cấp nguồn điện tạm thời và ổn định cho motor cửa cuốn hoạt động tốt trong trường hợp nguồn điện cung cấp trực tiếp bị. Bình lưu điện đóng vai trò là nơi cung cấp nguồn điện dự phòng.

Cách sử dụng bình lưu điện

Hiểu được vai trò cũng như biết Cách sử dụng bình lưu điện là cần thiết để không làm ảnh hưởng đến chức năng của bình lưu điện cửa cuốn và motor mà nó cung cấp điện